Najlepsze miejsca do obserwacji dzikich zwierząt

miejsca do obserwacji dzikich zwierząt

Dzika przyroda, ogromne puszcze i mokradła sprawiają, że Polska to wymarzony kraj dla obserwatorów zwierząt w naturalnym środowisku. Poznaj najlepsze miejsca do obserwacji dzikich zwierząt!

Możemy być dumni z systemu ekologicznych korytarzy – zielonych pasów zapewniających łączność pomiędzy naturalnymi siedliskami zwierząt. Umożliwiają one migracje zwierząt. Drogi, których tak dużo zbudowano w ostatnich latach, wyposażone są w system przejść dla zwierząt. Na przykład nad autostradą A2, łączącą Warszawę z granicą z Niemcami, przebiega 150 takich wiaduktów: 26 dla dużych zwierząt, 12 dla średnich i 68 dla małych. Dodatkowe 50 wiaduktów przeznaczonych jest dla jaszczurek i płazów. Dzięki takiej infrastrukturze polski odcinek autostrady A2 jest jedną z najbardziej przyjaznych tras dla zwierząt w Europie. Biegnąca przez południe Polski autostrada A4 dysponuje podobnymi udogodnieniami dla fauny.

Żubry dumą Polski

żubr polska

Autor: smerlkal | Flickr na licencji CC BY-SA 2.0. Tytuł: Visentti.

W Puszczy Białowieskiej mieszka licząca ponad 500 osobników największa na świecie wolnościowa populacja żubra. Najlepszą porą roku, by zobaczyć te zwierzęta, jest zima, kiedy opuszczają swoje kryjówki i gromadzą się w stado. W ramach Białowieskiego Parku Narodowego ochroną objęto ostatni w Europie fragment lasu pierwotnego, który wpisany jest na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Możesz obserwować żubry na swoim komputerze dzięki kamerze zainstalowanej w północnej części Puszczy Białowieskiej. W nocy obserwację umożliwiają reflektory podczerwieni. Zwierzęta nie widzą tego światła, więc nie wpływa ono na ich zachowanie i dobowy rytm życia.

Żubry możesz wypatrzeć również w Bieszczadach. Tu mieszka druga co do wielkości ich populacja w Polsce (ok. 280 okazów). Żubry żyją także w Puszczy Boreckiej na Mazurach oraz w Puszczy Drawskiej.

Jesienne rykowisko: hit polskich lasów

jelen szlachetny

Autor: Kev Chapman | Flickr na licencji CC BY 2.0. Tytuł: Red deer.

Jelenie występują niemal w całej Polsce, lecz najlepiej obserwować je w Puszczy Boreckiej i Puszczy Białowieskiej. Najlepiej oglądać je jesienią, kiedy odbywa się ich okres godowy. Od końca września do końca października w lasach rozlega się charakterystyczny ryk byków przenoszony przez echo po całym lesie. W październiku można dostrzec pojedynki jeleni. Uważaj, gdyż jelenie w okresie godów mogą być niebezpieczne dla człowieka.

Imponujące łosie

łoś

Fot. Hilde Mertens

Na nadbiebrzańskich mokradłach żyje największa w Polsce populacja łosi. W samym Biebrzańskim Parku Narodowym żyje ok. 400 okazów. Jeżeli chciałbyś się im przyjrzeć, odwiedź rezerwat Czerwone Bagno.

Mokradła w północno-wschodniej Polsce obfitują w dzikie ptaki. Ponadto biebrzańskie bagna są naturalnym siedliskiem dla ok. 700 gatunków motyli, tyle samo chrząszczy i 450 gatunków pająków.

ryś

Autor: Tambako The Jaguar | Flickr na licencji CC BY-ND 2.0. Tytuł: Lynx portrait.

Jakiś czas temu ryś euroazjatycki był bardzo powszechny w całej Europie. Największe skupiska w Europie znajdują się w Bieszczadach i Beskidach. Około 70 osobników przebywa w Parku Białowieskim i Puszczy Augustowskiej. Te dzikie koty zostały wpuszczone do Puszczy Białowieskiej. Dzięki reintrodukcji rysia w latach 90. można go spotkać niedaleko Warszawy, w Kampinoskim Parku Narodowym.

 Na tropie wilków

Wtajemniczeni wiedzą, że bardzo trudno jest wytropić wilka. W Polsce może Ci się to udać! Największe stada żyją w Karpatach. Sporo okazów osiedliło się też w Puszczy Białowieskiej i w północno-wschodniej części kraju oraz na Roztoczu. W słynnym rezerwacie Czerwone Bagno nad Biebrzą wilki żyją w całkowitej dziczy.

wilk polska

Autor: Tambako The Jaguar | Flickr na licencji CC BY-ND 2.0. Tytuł: Attentive Wolf.

Populacja wilków rośnie w zachodniej Polsce, w szczególności w Borach Dolnośląskich i Puszczy Drawskiej. W Borach Dolnośląskich żyje 40 wilków. Żywią się głównie mięsem ssaków kopytnych, w które obfitują Bory. Wilki z zachodniej Polski migrują do Niemiec, Danii i Holandii. Z kolei w Puszczy Drawskiej ich liczba sięga 140 sztuk w 30 grupach rodzinnych.

Wyjątkowe mokradła pełne bobrów i wydr

Ze względu na malowniczy krajobraz Dolina Narwi nazywana jest polską Amazonią. To jedna z nielicznych dolin obejmujących tereny zalewowe. Zobaczysz tam liczne starorzecza, trzęsawiska i doliny bagienne. Co roku wiosną, gdy Narew występuje z brzegów, dolina rzeki staje się niedostępna dla ludzi. Ptaki mają tu idealne warunki do zakładania gniazd. Żyje tu ponad 200 gatunków awiofauny, w tym chronione. Gdy zaryzykujesz podejście w okolice mokradeł, możesz wypatrzeć bobry i wydry. Odwiedź Narwiański Park Narodowy kajakiem, by podziwiać wspaniały krajobraz z perspektywy rzeki. Możesz wtedy obserwować ptaki i inne dzikie zwierzęta. Dobrym punktem wypadowym na wyprawy kajakiem jest miejscowość Uhowo.

narew polska

Fot. A. Rokita

Liczący 600 km² Biebrzański Park Narodowy, obejmujący Dolinę Biebrzy, jest największym parkiem narodowym w Polsce. Nazwa Biebrza pochodzi prawdopodobnie od słowa bóbr. Dolinę Biebrzy przecina kilka pieszych i wodnych szlaków turystycznych. Najefektowniejszą formą zwiedzania mokradeł gwarantuje kajak bądź łódź. Możesz na miejscu wypożyczyć sprzęt wodny i odpocząć na licznych polach biwakowych.

Oko w oko z niedźwiedziem

Dzikie Bieszczady, Tatry Wysokie, Gorce i Beskidy upodobał sobie niedźwiedź brunatny. Według statystyk Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWF), 80% niedźwiedzi żyje w Bieszczadach. Populacja tych zwierząt w Tatrach, na pograniczu polsko-słowackim, sięga 45 osobników. Naukowcy zaobserwowali sezonowe wędrówki tych wielkich ssaków: większość z nich spędza zimę po stronie słowackiej. Od maja do sierpnia większość zwierząt przechodzi na stronę polską.

Zobacz potomków dzikich koni

roztocze polska konik polski

Autor: Dziunka DBK | Flickr na licencji CC BY 2.0. Tytuł: Roztocze.

Gęsto zalesiony obszar Roztoczańskiego Parku Narodowego jest znany z hodowli konika polskiego. Zwierzęta te mają wiele prymitywnych cech, takich jak myszate umaszczenie czy czarna pręga grzbietowa. Ten gatunek konia wywodzi się od tarpanów żyjących niegdyś w puszczach Polski, Litwy i Prus. W XVI wieku hrabia Jan Zamoyski utworzył koło Biłgoraju rezerwat myśliwski, w którym obok jeleni, rysiów i dzików umieścił ostatnie tarpany. Rezerwat został zamknięty na przełomie XIX I XX wieku.

W polskich bagnach można spotkać żółwia błotnego

W Poleskim Parku Narodowym możesz podziwiać namiastkę tundry, wysuniętą najdalej na południowy zachód w Europie. Obszar ten porastają rośliny charakterystyczne dla zimnego klimatu północnej Syberii. Można tu zobaczyć niezwykle rzadkiego żółwia błotnego, jeden z najbardziej zagrożonych gatunków gadów w Polsce. Żółw błotny występuje także w Drawieńskim Parku Narodowym. Większość żyje w rezerwacie Żółwia Kłoć i otwartych wodach jeziora Ostrowiec.

Miejsca do obserwacji dzikich zwierząt w okolicach Warszawy

Tuż za granicami Warszawy znajduje się wpisany na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO Kampinoski Park Narodowy. Obejmuje on tereny Puszczy Kampinoskiej, która jest pozostałością po Puszczy Mazowieckiej. Wydmy powstałe w pradolinie Wisły i obszary bagienne są bardzo charakterystycznymi elementami krajobrazu. Kampinoskie wydmy uważane są za najlepiej zachowany kompleks wydm śródlądowych w Europie. Dolina nieuregulowanej Wisły ze starorzeczami, wyspami i zaroślami stanowi ważne miejsce dla wielu zwierząt. Wśród nich znajdują się łoś, bóbr oraz ryś.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close