Cel podróży: Polska

Polska destynacja turystyczna

Czy wiesz, że w 2014 r. Polskę odwiedziło 16 milionów cudzoziemców? W pierwszej połowie 2015 r. liczba turystów zwiększyła się o 3,4%.

Dominują niemieccy turyści

Najwięcej przyjeżdża do nas turystów z Niemiec (2,9 mln). Spośród krajów Unii Europejskiej przyjechało do nas sporo Litwinów (331 tys.), Brytyjczyków (322 tys.) i Włochów (200 tys.). W stosunku do roku 2014 wzrosła liczba przyjazdów służbowych i turystycznych.

Spośród krajów zamorskich najwięcej turystów przyjechało z USA – 180 tys.

Cenne przyjazdy zdrowotne i służbowe

Średnia długość pobytu w Polsce wyniosła 5,1 noclegu. Najdłużej przebywali u nas turyści z krajów zamorskich i „starych” krajów Unii Europejskiej. Najkrócej zatrzymują się u nas turyści z nowych krajów UE i sąsiedzi ze Wschodu.

Przeciętne wydatki turystów poniesionych w Polsce w I połowie 2015 r. ukształtowały się na poziomie 423 USD na osobę. To o 9% więcej niż w 2014 r. Zauważyć można bardzo duże różnice w zależności od pochodzenia turysty. Przykładowo, turysta słowacki wydał ok. 200 USD, a turysta z kraju zamorskiego prawie 1300 USD.

Najwięcej pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy zdrowotne (ok. 840 USD na osobę), następnie w celach służbowych (518 USD) i w celach typowo turystycznych (449 USD).

Więcej gości z Ukrainy i Białorusi. Mniej z Rosji

W pierwszym półroczu 2015 r. przyjazdy ze Wschodu stanowiły prawie 20% wszystkich przyjazdów do Polski oraz 18,3% przyjazdów turystycznych. W porównaniu z rokiem 2014 nastąpił znaczny wzrost przyjazdów turystycznych z Ukrainy (o 15%). Spadła natomiast liczba turystów z Rosji (prawie o 8%) i nieznacznie z Białorusi (0,5%).

Polska ważnym celem dla Chińczyków

Chińczycy są grupą, która zanotowała największy wzrost korzystających z polskiej bazy noclegowej. To dobra wiadomość dla naszej branży hotelarskiej.

W 2012 r. nasz kraj odwiedziło 35 tys. chińskich turystów, w 2014 było już 48 tys. W ubiegłym roku ta liczba mogła sięgnąć 60 tys. Jest to jasny sygnał, że nasz kraj staje się coraz ważniejszym celem turystycznym dla Chińczyków. Warto pójść za przykładem innych krajów i zintensyfikować działania promocyjne na tym bardzo obiecującym rynku.

Źródło danych: Ministerstwo Sportu i Turystyki


Zdjęcie: Pawel Loj | Tytuł: “Krakow” | Licencja: CC-BY 2.0


Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close